Vermogensplanning
Als ondernemer of vrije beroeper werkt u elke dag opnieuw hard aan de groei van uw onderneming. Maar plukt u hier ook zelf de vruchten van?

Bij Integras streven we ernaar om onze klanten ook in het domein van inkomsten -en vermogensplanning een onafhankelijke en overkoepelende financiële dienstverlening van de hoogste kwaliteit te bieden.

We helpen onze cliënten om hun financiële doelen te bereiken door samen met hen hun toekomstobjectieven in kaart te brengen en hiervoor het gepaste financieel plan te ontwerpen. Hiervoor maken we de combinatie van 4 kennisdomeinen, nl. Inkomen, Pensioen, Vermogen en Successie. Niet alleen wensen we samen met onze cliënten te werken aan het ontwerp van hun toekomstplan, maar we begeleiden hen tevens bij de implementatie en opvolging. Een goed plan dient immers flexibel te zijn en te worden bijgestuurd in het licht van wijzigende persoonlijke doelstellingen en economische omstandigheden. Doorheen de samenwerking houden we ons steeds aan onze vooropgestelde waarden zoals integriteit, flexibiliteit en onafhankelijkheid.

Ook in onderhandelingen met verzekeraars, bankiers en andere financiële tussenpersonen kan Integras geheel onafhankelijk uw belangen behartigen.

Interesse in onze diensten?

Contacteer ons vrijblijvend.